profil

o nás | klienti | služby

Zpracováváme studie a projekty rodinných a bytových domů, administrativních a průmyslových objektů, objektů pro veřejný i soukromý sektor včetně zajišťování souvisejících projednání dokumentace a nutných povolení pro následnou realizaci projektu. Tento servis nabízíme ve spolupráci se stabilním týmem partnerů a profesních spolupracovníků.
Dále se věnujeme navrhování interiérů a poskytování navazujících služeb pro klienty s přímou vazbou na realizaci navržených úprav interiérů a jeho kompletním vybavením.  Při zpracování návrhů a dokumentace používáme techniku a programové vybavení, které umožní klientům návrh srozumitelně a jasně pochopit a výsledně společně dovést do podoby, která respektuje nejenom ekonomickou ale i funkční a estetickou stránku celého projektu.
Jsme členy České komory architektů. Pro naši činnost při zpracování studií, projektů, dokumentace a zajišťování souvisejících odborných služeb máme nad rámec zákonného povinného pojištění všech autorizovaných osob uzavřené pojištění profesní odpovědnosti za škodu u Generali Pojišťovna a.s. s limitem pojistného plnění 5mil. Kč.

o nás

2M atelier je sdružení autorizovaných architektů zabývajících se komplexním servisem v inženýrské a projektové činnosti staveb obytných, občanských a průmyslových.

team

Michaela ondráčková

Autorizovaný architekt ČKA č.2427

MARTIN ONDRÁČEK

Autorizovaný architekt ČKA č.3440

naši klienti

Naše služby využili také tito klienti.

Předprojektová příprava
záměru

Architektonická studie
stavby

Projektová dokumentace
stavby

Inženýrská činnost a povolení stavby

Prováděcí dokumentace
stavby

Autorský dozor a spolupráce při realizaci

error: 2M atelier