Vyzvaná architektonická soutěž


Rekonstrukce objektů PKS Holding

Stav
Studie
Rok
2016
Klient
PKS Holding

GALERIE

CÍL

Nalézt nejvhodnější řešení, které splní požadavky na vybudování architektonicky a funkčně hodnotného návrhu úprav souboru budov, který tvoří jednotlivé stávající objekty skupiny firem
PKS Holding a jejich vzájemné komunikační propojení.


error: 2M atelier